Activitat per a escoles

Context

Scratch és un entorn de programació pensat per a que nens, nenes i adolescents aprenguin a programar d’una manera lúdica. La manera de presentar les instruccions, i els elements programables que els alumnes poden trobar a l’entorn, faciliten la creació de jocs i històries que fan de l’aprenentage un joc. Alguns estudis diuen que aprenendre a programar de petit millora algunes competències d’aprenentage.

Objectius

  • Mostrar a les escoles de Catalunya les potencialitats d’Scratch.
  • Donar a conèixer l’Scratch als nens i nenes per tal que el puguin fer servir si els hi agrada.

Descripció

Estem preparant un taller d’Scratch d’un matí de durada, destinat als alumnes de 5è i 6è d’educació primària. Aquest taller s’oferirà de manera gratuïta a les escoles i ho portarà a terme un formador de la Universitat Oberta de Catalunya.

La UOC oferirà aquest taller de manera gratuïta a les escoles que s’hauràn de comprometre a posar els mitjans necessaris per portar a terme l’activitat, així com la col·laboració d’un docent del centre que estigui interessat.

Estat

El projecte de la Universitat dels Nens i les Nenes és una primera prova pilot de com es pot portar a terme aquest taller. Un cop passada aquesta prova pilot es farà una revisió de l’activitat i es crearà la versió definitiva del taller.

Està previst oferir-ho als centres docents a començaments del mes d’abril.

Coordinador

Carlos Casado (ccasadom@uoc.edu)

Formadors

Joan Arnedo, Xavier Baró, David Bañeres, Carlos Casado, César Córcoles, Roger Griset, Enric Mor, Adriana Ornellas, Elena Planas, Josep Prieto, Francesc Santanach i Montse Serra

Finançament

Aquest projecte compta amb el finançament de l’Ajuntament de Barcelona (Institut Municipal d´Educació) i la Universitat Oberta de Catalunya.