Formació voluntaris hospitals infantils

Context

Ingressar a un hospital és una experiència dura per qualsevol infant o adolescent, ja que implica adaptar-se a un nou entorn, on temporalment desapareixen la casa, l’escola o l’institut, la família i els amics, i les activitats habituals com l’oci o l’estudi es veuen interrompudes. A tot això, s’hi han de sumar les proves, els tractaments i els seus efectes, sovint dolorosos i desconeguts. En aquesta situació, el pacient pot sentir-se confús, desanimat, trist i avorrit. Si a més l’entorn és desfavorable, la superació de la malaltia i la rehabilitació poden ser més complexes.

Objectius

L’objectiu general d’aquest projecte és promoure una millor adaptació dels infants i adolescents ingressats en diversos centres hospitalaris catalans i afavorir la seva estada mitjançant una activitat lúdico-educativa basada en l’aprenentatge de la programació amb Scratch.

Aquest objectiu general es pot desglossar en diversos objectius específics:

  • Ajudar als infants i adolescents hospitalitzats a evadir-se de la malaltia, combatre l’avorriment i potenciar la seva creativitat.
  • Compartir moments d’oci amb educadors, voluntaris, altres infants i adolescents que participin al projecte, familiars i d’altres usuaris a través d’Internet.
  • Proporcionar als infants i adolescents les eines bàsiques perquè aprenguin a programar amb Scratch i puguin realitzar aquesta activitat de manera autònoma, dins o fora de l’hospital.

Descripció

Per assolir els objectius anteriors, impartirem el Taller d’Scratch, adaptant-lo a les necessitats de cada pacient.

Aquest projecte té una gran component social, per això compta amb la col·laboració d’un conjunt de voluntaris de les diverses institucions hospitalàries que són els que imparteixen el Taller d’Scratch adaptant-lo a les necessitats i interessos de cada pacient.

Estat

Actualment aquest projecte està finalitzat.

Durant els anys 2014 i 2015 es van dur a terme les següents activitats:

  • En una primera fase, es va realitzar una formació de Scratch a uns 30 voluntaris de l’hospital de Sant Pau, Can Ruti i domiciliari de les mateixes institucions.
  • Posteriorment, aquests voluntaris van posar en marxa, de forma individual, els tallers d’Scratch amb els nens i nenes hospitalitzats a l’hospital de Sant Pau, Can Ruti i domiciliari de les mateixes institucions.
  • El juny de 2015 diversos membres del grup INVENTA van dur a terme tallers d’Scratch als nens i nenes hospitalitzats a l’Hospital Sant Joan de Déu.

Tots els tallers van tenir molt bona acceptació. Moltes gràcies a tots, voluntaris i participants!

Persones de contacte

Elena Planas (eplanash@uoc.edu), David Bañeres (dbaneres@uoc.edu) i Montse Serra (mserravi@uoc.edu)

Recursos associats al projecte:

Accéss Scratch 2.0

Finançament

Aquest projecte compta amb el finançament de la Fundació Caixa d’Enginyers.
CE-fundacio